Sure anlamları 2

2009-02-18 20:33:00

SURE ANLAMLARI-220- HÜMEZE SURESİMal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip kaş göz hareketleriyle alay edenlerin vay haline! (O) malının kendisini ebedi kılacağını mı zannediyor? Hayır asla! O mutlaka hutame’ye atılacaktır. Hutame’nin ne olduğunu bilir misin? O kalplerin içine işleyecek Allah’ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Cehennemlikler dikilmiş direklere bağlı oldukları halde o ateşin kapıları üzerlerine kapatılacaktır.21- ASR SURESİ:Asra yemin ederim ki, insan muhakkak hüsrandadır. Ancak iman edenler, Salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı tavsiye edenler böyle değildir.22- TEKASÜR SURESİÇoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya (yani ölünceye) kadar oyaladı. Hayır; ileri de bileceksiniz! Yakında yanıldığınızı anlayacaksınız. Eğer bunu yakinen anlasaydınız, elbette bunu yapmazdınız. Cehennemi mutlaka göreceksiniz. O cehennemi muhakkak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.23- GARİA SURESİ:Yürekleri hoplatan bir felaket Nedir o yürekleri hoplatan felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen bilir misin? O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlarda atılmış renkli yün gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse, artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası (yani varacağı yer Haviyedir. Sen Haviye’nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir.24- ADİYYAT SURESİ:Soluk soluğa süratle koşan (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Hiç şüphesiz o mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Acaba o bil... Devamı

Namaz Sureleri anlamları

2009-02-19 20:31:00

NAMAZ SURELERİ ANLAMLARI1.    FATİHA SURESİHamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O Rahman ve Rahimdir. Ceza gününün sahibidir. Rabbimiz! Ancak sana kulluk eder sensen medet umarız. Bizi doğru yola ilettikten sonra kendilerine lütuf ve ikramda bulunanların yolunu göster. Gazaba uğramış ve sapmışların yolunu değil.2.    NAS SURESİDe ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı basınca gecenin kötülüğünden, üfürüp büyü yapan üfürükçülerin kötülüğünden, kıskandığı vakit kıskanç kişinin kötülüğünden, sabahın Rabbine sığınırım.3.    FELAK SURESİDe ki: Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren vesvesecilerin kötülüğünden insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım.4.    İHLÂS SURESİDe ki: O, Allah birdir. Her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.5.    LEHEB SURESİEbû Leheb’in iki eli kurusun. Zaten kurudu. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O ve karısı boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun taşıyıcı olarak ateşe girecektir.6.    NASR SURESİAllah’ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O’nu tesbih et ve ondan mağfiret dile; Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.7.    KAFİRUN SURESİ(Resulüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size benim dinim de banadır.8. &nbs... Devamı

Namaz Duaları Anlamları

2009-02-20 20:27:00

NAMAZ DUALARI ANLAMLARI1.    SÜBHANEKE DUASIAllah’ım: Sen eksik sıfatlardan uzaksın. Seni daima böyle bilir ve yüceltirim. Senin adın ne mübarektir. Azametin ve celalin yüksektir ve senden başka ilah yoktur.2.    TEHIYYAT DUASIDil, vücut ve mal ile yapılan tüm ibadetler Allah içindir. Selam sana Ey Nebi! Allah’ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun, selam bizim üzerimize de olsun. Ben, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahü aleyhi vesellemin de onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.3.    SALLİ DUASIAllah’ım! İbrahim aleyhisselam ve yakınlarına rahmet ettiğin gibi Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi vesellem Efendimize, onun evlat ve yakınlarına da rahmet et. Şüphesiz ki sen, hamde tek layık ve çok yücesin.4.    BARİK DUASIAllah’ım! İbrahim aleyhisselam ve yakınlarını bereketli kıldığın gibi Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi vesellemi, onun evlat ve yakınlarını da bereketli kıl. Şüphesiz ki sen, hamde tek layık ve çok yücesin.5.    RABBENA DUASIAllah’ım! Bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru! Rabbimiz! Bizleri, ana babamızı ve Müminleri hesap günü bağışla. Ey Merhametlilerin en merhametlisi.6.    KUNUT DUASI–1Allah’ım senden yardım, bağışlanma ve hidayet dileriz. Yalnız sana inanır, sana tövbe eder, sana tevekkül ederiz. Tüm hayırlarla seni över, sana şükreder ve asla seni inkâr etmeyiz. Sana isyan edip seni inkâr edeni terk ederiz.7.    KUNUT DUASI–2Allah’ım! Yalnız sana ibadet eder, senin için namaz kılar ve sadece sana secde ederiz. Sana koşar sana sığınırız. Rahmetini umar azabından korkarız. Senin azabın gerçekten seni inkâr edenlere ulaşır.8.    AME... Devamı